REGULAMIN

I. Podstawowe definicje

 

 1. ezokatalog.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej ezokatalog.pl, będący platformą ogłoszeniową umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, firma korzystająca z portalu ezokatalog.pl
 3. Ogłoszenie– strona/przestrzeń serwerowa serwisu ezokatalog.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
 4. Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający ezokatalog.pl którym jest Magdalena Dąbrowska prowadząca własną działalność gospodarczą FHU "EZO-SUN" z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Malachitowej 11, kod pocztowy 25-754 posiadająca numer NIP 6572194563, świadcząca dla Użytkowników serwisu usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego strony internetowej ezokatalog.pl .
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.


II. Postanowienia ogólne

Portal ezokatalog.pl jest portalem ogłoszeniowym.
Użytkownik korzystając z portalu ezokatalog.pl oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Umieszczając ogłoszenie użytkownik akceptuje dodanie jego adresu email do newslettera.

III. Zamieszczanie ogłoszeń i reklam

1. Zamieszczanie ogłoszeń na portalu ezokatalog.pl jest całkowicie bezpłatne. Jedyną, płatną formą zamieszczania reklam są boksy reklamowe umieszczone na witrynie portalu.

2. Do umieszczania ogłoszeń na portalu uprawnieni są wyłącznie pełnotelni użytkownicy.

3. Portal ezokatalog.pl nie przyczynia się do odpowiedzialności za treść oraz wygląd zamieszczanych ogłoszeń jak i reklam. Portal nie bierze odpowiedzialności również za  wiarygodność danych pozostawionych przez użytkowników portalu. Wszelkiego rodzaju treści i materiały użytkownik portalu publikuje na własną odpowiedzialność, jednocześnie wyrażając zgodę na publiczne ich udostępnienie.

4. Zabrania się umieszczania treści niezgodnych z polskim prawem, treści wulgarnych i obraźliwych jak i tych o charakterze pornograficznym i erotycznym. Ogłoszenia, które nie spełnią tych warunków będą usuwane przez administratora strony.
Administrator strony zastrzega sobie również prawo do usunięcia ogłoszenia, które narusza regulamin portalu, a które zostało wyróżnione za pośrednictwem opłaty dodatkowej. Opłata w takim przypadku nie zostanie zwrócona.

5. Ogłoszenia na portalu ezokatalog.pl należy umieszczać w odpowiednich kategoriach na stronie. Ogłoszenia muszą być związane z tematyką ezoteryczną i pokrewną, jak również odpowiadać przypisanej kategorii. Umieszczenie wielu ogłoszeń o identycznej treści w tej samej kategorii spowoduje ich usunięcie przez Administratora.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia oraz do jego modyfikowania i usunięcia bez podania przyczyny.

6. Portal ezokatalog.pl nie bierze udziału w transakcjach i umowach pomiędzy użytkownikami portalu. Serwis nie będzie brał odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji oraz umów pomiędzy użytkownikami. Portal nie ingeruje w zawiązany kontakt między użytkownikami serwisu ogłoszeniowego.

V. Promowanie ogłoszeń

 1. ezokatalog.pl umożliwia promowanie ogłoszeń które podlega opłacie.
 2. Ogłoszenia promowane:
  1. zostają wyróżnione i pojawiają się na szczycie listy ogłoszeń w swojej kategorii,
  2. wyróżnione zostają kolorem,
  3. okres trwania promowania:
 3. Promowanie ogłoszeń podlega opłacie zgodnie z poniższym cennikiem: Po zakończeniu okresu promowania, ogłoszenia promowane stają się zwykłymi ogłoszeniami "darmowymi".
  1. Promowanie :
 4. Opłata za pośrednictwem SMS Premium pobierana jest po wysłaniu SMS-a, a nigdy przed jego wysłaniem.
 5. Faktury VAT za usługi promowania ogłoszenia wystawiane są wyłącznie na żądanie Użytkownika i wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub kartą płatniczą.
 6. Opłata za usługę kupioną za pośrednictwem SMS Premium znajdzie się jako pozycja na fakturze wystawianą przez właściwego operatora usługi GSM.
 7. Płatności SMS obsługiwane są przez firmę DotPay.pl. Regulamin usług SMS znajduje się pod adresem www.DotPay.pl
 8. Usługi SMS dostępne są w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi.
 9. Aby otrzymać fakturę za usługę promowania ogłoszenia, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać  na adres: krystian@wrozby-kielce.pl wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.
 10. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi promowania ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 11. Płatności usługą SMS Premium dokonywane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl Eurokoncept Sp. z o. o. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
 12. Regulamin korzystania z usług Dotpay.pl znajduje się na stronie http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/ w przypadku problemów z tą usługą reklamację należy zgłaszać http://www.dotpay.pl/reklamacje/
 13. Wszelkie reklamacje można wysyłać na adres email: kontakt@ezokatalog.pl bądź listem poleconym na adres korespondencyjny: FHU "EZO-SUN" z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Malachitowej 11, kod pocztowy 25-754.
 14. Płatności przy pomocy przelewów obsługuje firma dotpay.pl

VI. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie korespondencji elektronicznej ze strony portalu ezokatalog.pl i w każdej chwili może z niej zrezygnować informując o tym administrację portalu.

2. Dane i informacje kontaktowe znajdujące się na stronach portalu nie mogą być kopiowane lub rozpowszechniane.

3. Portal ezokatalog.pl nie odpowiada za problemy techniczne i przerwy w funkcjonowaniu portalu, które nastąpiły wskutek zdarzeń losowych lub zaistniały z przyczyn niekontrolowanych przez obsługę portalu.

4. Problemy techniczne oraz reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy.

5. Portal ezokatalog.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu serwisu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od momentu opublikowania go na stronie internetowej serwisu.

 

Nasi Partnerzy:

   RitualiExlibris  Eltaria - Wrota Wszechświata stają otworem